Reklamační řád


Reklamační řád internetového obchodu Charlestonclub.cz 

Reklamace

Je-li to možné před každým zasláním zboží na reklamaci nás prosím nejprve kontaktujte na tel.: +420 733 656 706 nebo e-mailu petr@charlestonclub.cz - reklamaci tak společně vyřešíme snadněji a rychleji.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí od přepravce. Na případné pozdější zjištění poškození zboží vlivem přepravy nebude brán zřetel. Pokud je zboží poškozeno je nutné bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat příslušné uživatelské příručky (návody k montáži a obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží či vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) v množství větším, než běžném do zboží.

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je 24 měsíců, tedy 2 roky.

Po telefonicky obdržené informaci o zaslání zboží na konkrétní adresu, zašlete společně s reklamovaným zbožím též popis závady reklamovaného zboží a kopii účetního dokladu (faktury).

Dopravu reklamovaného zboží plně hradí zákazník. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku na adresu provozovatele – zboží zaslané na dobírku nemůžeme převzít.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.