Obchodní podmínky


Zkrácené obchodní podmínky

 1. Jakmile potvrdíte objednávku, uzavíráme tím mezi sebou kupní smlouvu, která je běžně závazná. Jsme ale lidé, takže kdybyste si to rozmysleli, stačí se ozvat a domluvíme se.
 2. O průběhu vyřizování Vaší objednávky Vás budeme informovat - abyste věděli, co se se zakoupeným zbožím právě děje. Dáme Vám vědět, že jsme objednávku přijali, že ji expedujeme atd. Jednoduše chceme, abyste měli přehled.
 3. Pro vyřízení objednávky potřebujeme znát některá Vaše osobní data - nejde o nic speciálního, potřebujeme jen vědět komu a kam máme objednávku doručit. Tato osobní data uchováváme a nikdy je nikomu za žádných okolností nepředáváme ani neprodáváme. Jen je v nezbytném rozsahu poskytujeme zásilkové službě, která je potřebuje, aby Vám objednávku v pořádku doručila. O osobní údaje, které nám svěříte, pečujeme s maximální obezřetností a v souladu s GDPR. Neděláme žádné podpásovky. Děláme peněženky.
 4. Děláme vždy maximum pro to, aby objednávka byla už druhý den po objednání u Vás. Někdy se to ale může maličko protáhnout. 
 5. Na zakoupené zboží máte běžně záruku 2 roky. Pokud nakupujete na IČ, máte bohužel pouze 1 rok, proto zvažte, zda IČ uvádět v případě, že se zbožím neplánujete dále obchodovat.
 6. Záruka se vztahuje na výrobní vady. Bohužel Vám nebudeme schopni pomoci, když budete peněženku používat místo puku při ledním hokeji. Naopak Vám vyjdeme maximálně vstříc, kdyby se náhodou stalo, že jsme peněženku dokonale nezkontrolovali a není perfektně ušitá.
 7. Kdyby Vám na peněžence cokoli nevyhovovalo, máte ze zákona 14 dní na odstoupení od smlouvy - zboží nám tak můžete v pohodě vrátit a my Vám vrátíme peníze.
 8. Kdyby se v průběhu objednávky nebo při běžném používání peněženky stalo cokoli, co by Vám vadilo, nebojte se ozvat. Pokud to jen trochu půjde, vyjdeme Vám vstříc a zcela určitě se domluvíme.
 9. Tržby spadající do evidence tržeb samozřejmě evidujeme dle EET, fakturu s potřebnými náležitostmi obdržíte e-mailem, žádný strach.

 

Obchodní podmínky v plném znění

Provozovatel internetového portálu Charlestonclub.cz

stepanek design s.r.o.
Krokova 616/52a
615 00 Brno
Česká Republika
IČ: 06601529

Společnost vedená u Krajského soudu v Brně, spis. značka C 102871

Odpovědná osoba a kontakt

Ing. Petr Štěpánek
Tel: +420 733 656 706
E-mail: petr@charlestonclub.cz

O ochraně osobních údajů

Jsme registrováni na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00062055. Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s GDPR, resp. NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kupující nákupem souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu nutném pro zpracování objednávky. Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě www.charlestonclub.cz. Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně pro vnitřní využití prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám, mimo osoby, které přímo souvisí s vyřízením objednávky (kurýrní/zásilkové služby, platební brány). Zde jsou osobní údaje kupujícího poskytovány pouze v rozsahu potřebném k vyřízení objednávky.

Nákupem nebo potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu www.charlestonclub.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: petr@charlestonclub.cz nebo na uvedené adrese provozovatele, stejně jako prostřednictvím odkazu v každém newsletteru.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva, storno objednávky

Objednávkou kupujícího je uzavřena kupní smlouva. Od chvíle objednání mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před počátkem jejího vyřizování. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před započetím jejího vyřizování/pražením, a bude námi vyřizována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s vyřizováním. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. Veškeré nabízené zboží je skladem či skladem u dodavatele. Pokud zboží není na skladě, či u dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání. Pokud je položka skladem, běžný termín dodání je 1 až 5 dní (dodací lhůta může být přiměřeně prodloužena vzhledem k okolnostem, které jsou způsobeny vyšší mocí nebo nezaviněny prodávajícím).

Storno objednávky je možné provést bez udání důvodu před jejím vyřízením. Popřípadě před jejím objednáním u dodavatele. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

EET, elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Záruka

V doručené zásilce, u vyzvednutí zboží osobně a zároveň e-mailem vždy obdržíte doklad potvrzující koupi - fakturu. Pokud není přiložen záruční list, slouží jako záruční list nákupní doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je u všech výrobků v zákonné výši 2 roky. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že předmět koupě při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě, telefonicky), má spotřebitel v souladu s § 1829 části 4. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (je možné použít námi zasílaný formulář). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedeno IČ) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • kdy je kupujícím podnikatel (uvedeno IČ),
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží u kterých byl porušen hygienický obal,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží (nejlevnější možnou variantu dodání) kupujícímu a to nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Náklady na dodání vráceného zboží zpět prodávajícmu hradí v plné výši spotřebitel.

 

Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné a balné v tom případě zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování prostřednictvím třetí strany mohou vzniknout.

Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost. Kupující má povinnost odeslané zboží převzít. Pokud tuto povinnost poruší a prodávajícímu vznikne škola (poštovné, balné, transportní náklady související s podáním zboží apod.), bude prodávající tuto škodu požadovat po kupujícím.

 

Platební podmínky

Platbu za zboží lze uskutečnit dobírkou, bankovním převodem na č.ú: 224379662/0600, platbou v hotovosti, prostřednictvím platební brány platební kartou, prostřednictvím služby Coinbase či prostřednictvím služby PayPal.

 

Bankovní převod

Při výběru této možnosti obdržíte ihned po objednávce platební informace se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na náš bankovní účet. Pokud chcete urychlit vyřízení vaší objednávky, pošlete nám e-mailem potvrzení o provedené platbě (pokud ji umí Vaše banka vygenerovat).

Bankovní spojení: 224379662/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s..
Variabilní symbol = číslo objednávky

Za platbu předem na náš bankovní účet neúčtujeme žádné poplatky. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Kupující je povinen objednané zboží uhradit do 14kalendářních dnů od objednání (pokud se nedohodl s prodávajícím jinak). V případě, že kupující objednané zboží nezaplatí v řádném termínu, bude prodávající účtovat poplatky z prodlení dle nařízením vlády č. 351/2013 Sb. dle §1970 občanského zákoníku.

Dobírka

Zboží vám odešleme a uhradíte jej při převzetí v hotovosti nebo platební kartou (pokud tuto možnost dopravce umožňuje).

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Hovorné je účtováno na základě ceníku Vašeho zprostředkovatele telekomunikačních služeb. 

 

Doba po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

Všechny akce trvají do vyprodání zásob, případně do odvolání.

 

Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v poučení o právu o odstoupení od smlouvy a formuláři pro odstoupení od smlouvy.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2015 do odvolání. Zároveň ruší veškeré předešlé smluvní podmínky.

 

Mimosoudní řešení sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu petr@charlestonclub.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizte dokument zde
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online zde. Návrh zde může podat jen spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Informace pro kupující

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.